Vážení rodiče, milí žáci,

od 4.1.2021 je obnovena prezenční výuka pouze pro 1. a 2. ročník.

Ostatní ročníky (3.- 5. ročník) dle nařízení vlády přecházejí na distanční výuku. Bližší informace k rozvrhu on-line výuky a k učivu na týden od 4. 1. do 8. 1. 2021 jste obdrželi od třídních učitelek emailem.

V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitelku vašeho dítěte emailem nebo telefonicky.

Přejeme vám všem pevné zdraví a pohodový rok 2021.

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace