AKCE ŠKOLY

 

 

BŘEZEN 2020 - předběžný plán

9.3. Vědecká show - vědecké pokusy zábavnou formou

10.3. Okresní kolo recitační soutěže v Litoměřicích

20.3. Matematický Klokan a Cvrček

Zdravý zub - přednáška

27.3. Noc s Andersenem - celosvětové spaní ve škole

 

ÚNOR 2020

3.2. Rytmická show - hudební pořad

5.2. Den otevřených dveří od 15.00 do 17.00 hodin

12.2. Masopust - dopoledne plné her, soutěží, tance a masek

18.2. Návštěva zubařské ordinace v Lovosicích - 3., 4. a 5.ročník

20.2. Školní kolo recitační soutěže

20.2. Kouzelník - divadelní představení

21.2. Zdravá 5 - přednáška o zdravé výživě pro děti

24.2. - 28.2. Jarní prázdniny

 

LEDEN 2020

6.1. Ukončení projektu Vánoce

13.1. Divadelní představení v anglickém jazyce "Lazy Goat"

29.1. Projektový den Recyklohraní

30.1. 3.vyučovací hodinu se vydává výpis vysvědčení. Vyučování končí jako obvykle.

31.1. Jednodenní pololetní prázdniny.

 

 

PROSINEC 2019

1.12. Tradiční vánoční jarmark, vystoupení dětí u stromečku

4.12. Vánoční focení

5.12. Mikulášská nadílka ve škole

12.12. Okresní finále nejmladšího žactva v plavání

13.12. Návštěva galerie 2., 4. a 5. ročník

16.12. Návštěva galerie 1. a 3.ročník

18.12. Tvořivé dílny - celé dopoledne

20.12. Vánoční besídka

23.12. Vánoční prázdniny a svátky 

 

LISTOPAD 2019

6.11. Návštěva galerie 1. a 3.ročník

8.11. Návštěva galerie 2., 4. a 5.ročník

8.11.  Zahájení projektu Vánoce

17.11. Státní svátek  - Den boje za svobodu a demokracii

19.11. Třídní schůzky od 16.00 hodin

 

ŘÍJEN 2019

1.10. Fotografování 1.ročník

2.10. Projektový den - návštěva zooparku v Chomutově

9.10. Branný den - Ústí nad Labem

10.10. Cvičný požární poplach

15.10. Výchovný koncert - p. Kaulfers

21.10. Den stromů - projektový den

28.10. Státní svátek

29.10. -30.10. Podzimní prázdniny

 

ZÁŘÍ 2019 

2.9. Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

3.9. Fotografování 1. ročníku do přílohy MF

25.9. Zahrada Čech - ochutnávka ve škole

26.9. Přírodovědná vycházka

27.9. Projektový den Recyklohraní

28.9. Státní svátek. Den české státnosti 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 2018

 

1. 6. Myslivecká výstava 

 

4. 6. Školní výlet - záchranné akce, 1. pomoc, ZOO Ústí nad Labem

 

8. 6. Výchovný koncert "Kytara 100x jinak"

 

11. 6. Fotografování tříd a jednotlivců

 

15. 6. Dopravní výchova - závěrečné zkoušky - 4. ročník

 

25. 6. Cyklistické závody

 

27. 6. Projektový den - Rodina

 

27. 6. Stanování 

 

28. 6. Slavnostní vyhodnocení akcí a soutěží

 

29. 6. Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení

 

 

 

 

 

KVĚTEN 2018

 

1. a 8. 5. Státní svátek - připomenutí

 

15. 5. Besídka ke Dni matek

 

23. 5. Atletika - okrskové kolo v Lovosicích

 

30. 5. Atletika - okresní kolo v Lovosicích

 

 

 

DUBEN 2018

 

3. 4. Aerobik Litoměřice

 

10. 4. Návštěva Galerie v Litoměřicích 4. a 5. r.

 

10. 4. Třídní schůzky

 

14. 4. Setkání seniorů - vystoupení

 

16. 4. Studio Karavana - Evropa II.

 

17. 4. Návštěva předškoláků

 

18. 4. Návštěva Galerie v Litoměřicích 1. - 3. r.

 

20. 4. Den Země

 

24. 4. Zápis předškoláků

 

 

 

BŘEZEN 2018

 

19. 3. Matematický klokan, cvrček

 

22. 3. Dopravní výchova 4. ročník

 

23. 3. Noc s Andersenem - spaní ve škole

 

26. 3. Velikonoční dílny

 

27. a 28. 3. Muzeum Litoměřice - "Příběh knihy"

 

28. 3. Den učitelů, den s Ámosem - připomenutí

 

29. 3. Velikonoční prázdniny

 

30. 3. Státní svátek

 

 

 

 

ÚNOR 2018

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

12. 2. - 16. 2. Jarní prázdniny

 

20. 2. Masopust

 

21. - 22. 2. Zdravá 5 - program Zdravé 5

 

28. 2. Školní kolo recitační soutěže

 

 

LEDEN 2018

 

7. 1. Ukončení projektu Vánoce

 

12. 1. Studio Karavana - Evropa

 

17. 1. Divadlo Litoměřice 

 

19. 1. Zahájení plaveckého výcviku

 

31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení

 

 

 

PROSINEC 2017

 

5. 12. Mikulášská nadílka

 

7. 12. Okresní finále nejmladšího žactva v plavání

 

20. 12. Tvořívé vánoční dílny

 

21. 12. Sférické kino a Dog dancing

 

21. 12. Vánoční besídka

 

22. 12. Vyučování do 12 hodin

 

 

LISTOPAD 2017

 

2. 11. Divadlo Litoměřice - O pračlovíčkovi

 

13. 11. Divadlo "Ve Tři"

 

20. 11. Dopravní hřiště Litoměřice - 4. ročník

 

21. 11. Třídní schůzky

 

22. 11. Vánoční fotografování

 

30. 11. Beseda s policisty

 

 

 

 

ŘÍJEN 2017

 

6. 10. - Den zvířat

 

16. 10. - Vycházka do podzimní přírody

 

20. 10. - Den stromů

 

26. a 27. 10. - podzimní prázdniny

 

 

ZÁŘÍ 2017

 

4. 9. - slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

 

Fotografování 1. ročníku

 

19. 9. - Školní zahrada Čech

 

20. a 26. 9. - Galerie Litoměřice

 

28. 9. - státní svátek

 

29. 9. - ředitelské volno

 

 

 

________________________________________________________

 

 

 

© 2021 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace