AKCE ŠKOLY

 

ČERVEN 2018

 

1. 6. Myslivecká výstava 

 

4. 6. Školní výlet - záchranné akce, 1. pomoc, ZOO Ústí nad Labem

 

8. 6. Výchovný koncert "Kytara 100x jinak"

 

11. 6. Fotografování tříd a jednotlivců

 

15. 6. Dopravní výchova - závěrečné zkoušky - 4. ročník

 

25. 6. Cyklistické závody

 

27. 6. Projektový den - Rodina

 

27. 6. Stanování 

 

28. 6. Slavnostní vyhodnocení akcí a soutěží

 

29. 6. Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení

 

 

 

 

 

KVĚTEN 2018

 

1. a 8. 5. Státní svátek - připomenutí

 

15. 5. Besídka ke Dni matek

 

23. 5. Atletika - okrskové kolo v Lovosicích

 

30. 5. Atletika - okresní kolo v Lovosicích

 

 

 

DUBEN 2018

 

3. 4. Aerobik Litoměřice

 

10. 4. Návštěva Galerie v Litoměřicích 4. a 5. r.

 

10. 4. Třídní schůzky

 

14. 4. Setkání seniorů - vystoupení

 

16. 4. Studio Karavana - Evropa II.

 

17. 4. Návštěva předškoláků

 

18. 4. Návštěva Galerie v Litoměřicích 1. - 3. r.

 

20. 4. Den Země

 

24. 4. Zápis předškoláků

 

 

 

BŘEZEN 2018

 

19. 3. Matematický klokan, cvrček

 

22. 3. Dopravní výchova 4. ročník

 

23. 3. Noc s Andersenem - spaní ve škole

 

26. 3. Velikonoční dílny

 

27. a 28. 3. Muzeum Litoměřice - "Příběh knihy"

 

28. 3. Den učitelů, den s Ámosem - připomenutí

 

29. 3. Velikonoční prázdniny

 

30. 3. Státní svátek

 

 

 

 

ÚNOR 2018

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

12. 2. - 16. 2. Jarní prázdniny

 

20. 2. Masopust

 

21. - 22. 2. Zdravá 5 - program Zdravé 5

 

28. 2. Školní kolo recitační soutěže

 

 

LEDEN 2018

 

7. 1. Ukončení projektu Vánoce

 

12. 1. Studio Karavana - Evropa

 

17. 1. Divadlo Litoměřice 

 

19. 1. Zahájení plaveckého výcviku

 

31. 1. Vydání výpisu z vysvědčení

 

 

 

PROSINEC 2017

 

5. 12. Mikulášská nadílka

 

7. 12. Okresní finále nejmladšího žactva v plavání

 

20. 12. Tvořívé vánoční dílny

 

21. 12. Sférické kino a Dog dancing

 

21. 12. Vánoční besídka

 

22. 12. Vyučování do 12 hodin

 

 

LISTOPAD 2017

 

2. 11. Divadlo Litoměřice - O pračlovíčkovi

 

13. 11. Divadlo "Ve Tři"

 

20. 11. Dopravní hřiště Litoměřice - 4. ročník

 

21. 11. Třídní schůzky

 

22. 11. Vánoční fotografování

 

30. 11. Beseda s policisty

 

 

 

 

ŘÍJEN 2017

 

6. 10. - Den zvířat

 

16. 10. - Vycházka do podzimní přírody

 

20. 10. - Den stromů

 

26. a 27. 10. - podzimní prázdniny

 

 

ZÁŘÍ 2017

 

4. 9. - slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

 

Fotografování 1. ročníku

 

19. 9. - Školní zahrada Čech

 

20. a 26. 9. - Galerie Litoměřice

 

28. 9. - státní svátek

 

29. 9. - ředitelské volno

 

 

 

________________________________________________________

 

 

 

© 2019 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace