Školní družina

RANNÍ DRUŽINA:

od 6.30  do  8.00 h

ODPOLEDNÍ DRUŽINA:

končí v 16.00 h

ŠKOLA SE OTEVÍRÁ :

v 7.55 h

 

Školní družina je součástí základní školy. Má dvě oddělení, která navštěvují účastníci od 1. do 5. třídy. V 06:30 se otevírá ranní družina. V 08:00 žáci odchází do tříd. Odpolední družina zajišťuje pobyt účastníků do 16:00 hodin. Školní družina využívá pro svou činnost dvě místnosti s počítačem a internetem, televizí, videem, DVD přehrávačem a magnetofonem. Dále tělocvičnu, počítačovou třídu, třídy s interaktivními tabulemi, školní zahradu, která plní funkci školního hřiště a šatnu, která je společná jak pro školní družinu, tak pro základní školu. Nový nábytek, stoly a židle odpovídají hygienickým požadavkům účastníků.

 

S účastníky pracují tři paní vychovatelky s pedagogickým vzděláním. Zájmová a odpočinková činnost je pestrá, zajímavá a účastníkům umožňuje příjemný pobyt.

 

V rámci školní družiny pracují kroužky: počítačový, výtvarný, přírodovědný a chemický, sportovní a aerobik, dramatický, logopedická péče a kroužek angličtiny pro 1. ročník. Výborná spolupráce s mysliveckým sdružením umožňuje účastníkům pobyt v kroužku mysliveckém a to v sobotu dopoledne.

 

Školní družina se podílí na akcích pořádaných školou v obci. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, každodenní u mladších účastníků a u starších pak podle potřeby obou stran.

 

Přijímání a odhlašování účastníků školní družiny stanovuje Vnitřní řád školní družiny. Úplatu za pobyt v družině škola nevyžaduje na základě dohody s obecním úřadem. Z této strany má školní družina velkou podporu.

 

Kdo si hraje, nezlobí...

 

- - -

- - -

 

 - - -

 - - -

 

© 2020 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace