Zájmové kroužky

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK:  pondělí  13:45 - 15:15

- - -

 

PŘÍRODOVĚDNÝ  KROUŽEK: úterý 14:30 - 15:15

- - -

 

  

TANEČNÍ KROUŽEK: středa 14:00 - 14:45

- - -

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER: čtvrtek 13:30 - 14:30

- - -

  

ČTENÁŘSKÝ KLUB:  čtvrtek 13:30 - 15:00

- - -

 

FLÉTNA: úterý 13:30 - 14:30

 - - -

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK: čtvrtek 14:30 - 15:30

- - -

 

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK: pátek 14:30 - 15:30

- - -

ZÁBAVNÉ UČENÍ - DOUČOVÁNÍ  3x týdně

© 2015 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace