Zájmové kroužky 2019/2020

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK:  pondělí  13:45 - 14:30, 14:30 - 15:15 (2 skupiny)

- - - 

PŘÍRODOVĚDNÝ A CHEMICKÝ KROUŽEK: středa 13:45- 14:45

- - -

TANEČNÍ KROUŽEK: úterý 14:00 - 15:00

- - -

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER:  čtvrtek 14:00 - 15:30

- - -

  

ČTENÁŘSKÝ KLUB:  čtvrtek 14:00 - 15:30

- - -

FLÉTNA: úterý 13:00 - 14:00

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK: pátek 14:00 - 15:00 (nebude pravidelně)

- - -

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK: pátek 14:00 - 15:00

- - -

KROUŽEK PEČENÍ A VAŘENÍ: středa 13:45 - 15:00 (2 skupiny, každá skupina 1x za 14 dní)

 TURISTICKÝ KROUŽEK: sobota 1x měsíčně (informace obdrží žáci vždy předem)

 

ZÁBAVNÉ UČENÍ - DOUČOVÁNÍ  3x týdně

© 2021 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace