20.1.2023 Předškoláčci z mateřské školy si jako obvykle přišli zacvičit do naší tělocvičny. Poté je uvítala paní učitelka a navštívili učebnu prvňáčků. Na hodinu si vyzkoušeli, jak to funguje ve škole a zjistili, že se není opravdu čeho bát. 

 

19.1.2023 Žáci 3. ročníku navštívili keramickou dílnu při Speciální ZŠ v Lovosicích. Pod vedením paní učitelky Moniky vytvořili dárečky pro maminky.

6.1.2023 Děti z místní mateřské školky navštívili svoje budoucí spolužáky.

V převlečení za Tři krále dětem i vyučujícím popřáli hodně štěstí a zdraví v novém roce.


 

 

 

21.12. Ve středu se konala vánoční besídka s čajem, cukrovím a drobnými dárečky pro spolužáky.

20.12. V úterý děti v rámci vánočních dílen vyráběly vánoční překvapení pro své rodiče.

19.12. Do naší školy zavítaly paní lektorky z History Parku v Ledčicích. Seznámily

nás s náplní práce archeologů, ukázaly nám nejrůznější pravěké předměty denní potřeby a pomohly nám vytvořit originální pravěké nádoby a figurky z keramické hlíny.

14.12. V kostele Nejsvětější Trojice v Sulejovicích se od 17:00 uskutečnil Adventní koncert. 

6.12.2022 V úterý, den po mikulášské besídce, jsme se vypravili na předvánoční výlet na zámek do Libochovic. V rámci prohlídky jsme se dozvěděli spoustu informací o období Adventu a o vánočních tradicích a zvycích našich předků. Obdivovali jsme vánočně vyzdobený zámek a nakonec si každý ozdobil dřevěného andělíčka, který nám bude připomínat příjemně strávený den.

 

 

5.12.2022 Všechny děti naší školy navštívil Mikuláš v doprovodu čerta a anděla.

Děti se na jejich návštěvu pečlivě připravily a přivítaly je nacvičenými básničkami a písničkami. Čert si nikoho neodnesl a všechny děti dostaly balíčky plné sladkého překvapení.

 

 

1.12.2022 Žáci 3.-5.ročníku pokračovali 3. částí preventivního programu Dobronauti, tentokrát jsme se společně snažili porozumět následku špatných rad a hledali jsme řešení, jak napravovat situace, při kterých dojde k vyhrocení konfliktu mezi vrstevníky.

28.11.2022 Žáci 4. a 5 ročníku absolvovali besedu k tématu "Finanční gramotnost".

V rámci této besedy se dozvěděli důležité informace o tom, jak správně zacházet s penězi.

V neděli 27.11.2022 se konal 19. tradiční vánoční školní jarmark. Letošní ročník se těšil hojné účasti rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků dětí obou škol. Děti si pro návštěvníky připravily hudební představení, na kterém zazněly jak tradiční, tak i moderní vánoční písničky. Děti z mateřské školky zpěv doprovodily tancem. Celé vystoupení se velmi vydařilo a děti byly odměněny nejen potleskem publika, ale též drobnou sladkostí. V sále kulturního domu se poté konal vánoční jarmark, na kterém bylo možné zakoupit cukroví, oříšky, marmelády, ozdoby, svícny, věnce a mnohé další zboží s vánoční tematikou. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

 

 

23.11.2022 Všichni žáci naší školy se zúčastnili výchovného kytarového koncertu.

V rámci této akce jsme si připomněli zásady slušného chování na kulturních akcích nejen ve škole, ale i mimo ni.

16.11.2022 Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Litoměřicích.

9.11.2022 Žáci 1. a 2.ročníku navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice pasovala do řad čtenářů děti z 1. třídy. Společně s druháčky si pak zdramatizovali a zahráli pohádku "O veliké řepě". Děkujeme paní knihovnici za přípravu pěkného programu na podporu dětského čtenářství.

 

9.11.2022 Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili 15. ročníku soutěže s názvem Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů

a digitální gramotnosti. Hlavním cílem soutěže je vyzkoušet si své vědomosti a

ulovit bobříka. Ačkoliv jsme se soutěže zúčastnili poprvé, podařilo se nám ulovit

hned 4 bobříky a další 2 žákyně překonaly hranici 100 bodů, což je perfektní výsledek.

 

4.11.2022 Žáci 3.-5. ročníku pokračovali v preventivním programu Dobronauti, ve

2. části se učili, jak rozpoznat dobrou radu od špatné a jak ji použít v praxi.

3.11.2022  V pozdních odpoledních hodinách se ve škole konal Strašidelný večírek. Děti si užily tajemnou atmosféru školy, zatančily si na diskotéce, soutěžily v různých disciplínách, otestovaly svoji odvahu v temné třídě při prolézání strašidelným tunelem a nakonec se vydaly na stezku označenou světelnými kroužky. Na všechny pak čekala sladká odměna. Děkujeme všem za přípravu krásných masek.

 

3.11.2022 Plavecké závody v Litoměřicích - žáci naší školy se zúčastnili okresního kola závodu v plavání. Bára Týcová společně s Alešem Beerem předvedli skvělé výkony a přivezli krásné 2. a 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

31.10.2022 Hodnocení dýní - tradiční aktivita naší školy. Hodnotili jsme dýně,

které děti vypěstovaly ze semínek zasazených v minulém školním roce.

 

 

25.10.2022 Žáci 3.-5. ročníku absolvovali úvodní část preventivního programu Dobronauti ke zlepšení vztahů ve škole. 

21.10.2022 Den stromů jsme oslavili nejrůznějšími aktivitami. Kreativitu a zručnost  jsme prokázali při práci s přírodními materiály, zapotili jsme se u křížovky a pracovních listů, nejstarší žáci si vyzkoušeli práci ve sdíleném prostředí při tvorbě virtuální nástěnky.

 

 

18.10.2022 Dnes jsme se vypravili na přírodovědnou vycházku do okolí Trávčic. Užili jsme si pobyt v lese na čerstvém vzduchu a dokonce se nám podařilo nasbírat houby a přírodniny na projektový "Den stromů". Kromě hub jsme poznávali také stromy a připomenuli jsme si, jak se v lese chovat. Nechte se překvapit, co z přírodnin vyrobíme!

10.10.2022 Slavíme Den zvířat. Děti přivedly a přinesly do školy své domácí mazlíčky.

5.10.2022 Vybraní žáci zúčastnili přespolního běhu v Ploskovicích. Děkujeme jim

za reprezentaci školy.

 

29.9.2022 V tělocvičně se konala tradiční školní Zahrada Čech s ochutnávkou známého i exotického ovoce a zeleniny.

 

23.9.2022 Společně jsme si užili vědeckou show na téma "Plyny". Žáci 3. - 5. ročníku následně absolvovali laboratorní práce, při kterých na naučili, jak zacházet s různými kapalnými látkami, jak je odměřovat a míchat ve zkumavkách.

 

5.9.2022 Na školní zahradě se konal hudební workshop, na kterém si děti nejen zatančily, ale taktéž zahrály na různé hudební nástroje.

1.9.2022 Dnes jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2022/2023. Do naší školy přibylo 8 prvňáčků, 6 chlapců a 2 dívky. Všechny děti přivítal po prázdninách zpět ve škole pan místostarosta a popřál jim hodně úspěchů v nové životní etapě.

 

 

 

Školní rok 2021/2022

V rámci kampaně na podporu četby knih se žáci 5. ročníku zúčastnili literární soutěže na téma: Když je příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě nejvíc pobavilo. Soutěž byla pořádána organizací Rosteme s knihou, která si klade za cíl podporovat děti ve čtení. Odborná porota vyhodnotila došlé příspěvky a k naší radosti vybrala mezi 10 nejlepších prací z celé České republiky práci naší žákyně Sáry Přeučilové. Sára se v pátek 10.6. zúčastnila slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhlo na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2022. Její soutěžní text skončil na krásném děleném 4.-10.místě z celkem 198 zaslaných literárních příspěvků. Sáře k jejímu úspěchu moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

24.6. Každoroční cyklistické závody ve škole

23.6. Závěrečné zkoušky z dopravní výchovy pro 4. ročník na Dopravním hřišti v Litoměřicích

7.6. Preventivní program pro žáky všech ročníků na téma Nástrahy internetové sítě, Instagram, Facebook apod.

3.6. "No backpack day" - přines si své učebnice v čemkoliv jiném než ve školní aktovce - bude jich málo, pouze dle rozvrhu do 10:00 hodin, po svačině odcházíme na mysliveckou výstavu.

2.6. "Suit day" - chlapci ze sebe udělají gentlemany a slušně se oblečou (košile, motýlek, kravata)  a děvčata přijdou jako dámy (šaty, krásné účesy). Jelikož v tento den bude probíhat focení, bude se to hodit.

2.6. Závěrečné focení tříd, focení s kamarády.

1.6. "Teplákový den" a Den dětí spojený s hrou na rodinu. Dnes to bude pohodlné, takže všichni do tepláků a triček.

31.5. "Pyžamový den" - najdeš odvahu a přijdeš do školy v pyžamu, noční košili či v župánku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5. "Den naruby" - stereotypy  v oblékání. Proč by chlapci nemohli přijít v sukních, vždyť ve Skotsku je to normální. Takže kluci do sukní a holky do kalhot. Kdo nebude mít odvahu, aspoň si oblečení oblékne naruby.

24.5. Preventivní program pro 5. ročník na téma "Vztahy v kolektivu a ve třídě, přátelství, pozitivní přístup k životu."

 

Chystáme se na školu v přírodě. Čeká nás 6 dní plných zábavy, soutěží a výletů v krásném prostředí Krušných hor.

Škola v přírodě se uskuteční v termínu 15.5. - 20.5.2022. Veškeré informace jste obdrželi do emailových schránek či vytištěné. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Žákyně 3.ročníku, Sofie Egtberts, po postupu z okresního kola recitační soutěže reprezentovala naši školu na Krajské přehlídce recitátorů Ústeckého kraje, která se konala 23.4.2022 v Městské knihovně Louny. Volbou soutěžního textu a přirozeností svého projevu opět zaujala celou odbornou porotu a ta jí za její výkon udělila 1.místo. Sofče všichni moc gratulujeme, škoda jen, že vítězové 1. kategorie (7-9 let) nepostupují do celonárodního kola.

 

28.4. Štafetový pohár smíšených družstev - 16členné smíšené družstvo našich žáků a žákyň obsadilo krásné 7.místo ve štafetovém poháru smíšených družstev. V doprovodných disciplínách zazářili žáci 3.ročníku Aleš Beer a Jiří Vodrážka, kteří obsadili sdílené 1.místo v hodu medicimbalem. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy na této sportovní akci.

 

 

 

 

 

 

29.4. Slet čarodějnic a čarodějů na školní zahradě - děti si užily dopoledne plné soutěží a her, za jejichž úspěšné splnění obdržely čarodějický diplom a sladkou odměnu. Společně jsme si opekli buřty a nezapomněli jsme ani na tradiční pálení čarodějnice. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

 


25.4. Projektový den - Den Země - tradiční projektový den, při kterém se žáci aktivně zabývají tématy, které trápí naši Zemi. Tentokrát jsme pracovali na vytvoření lapbooku s nápady, jak naší Zemi pomoci a jak správně třídit odpady.

 

20.4. Zápis budoucích prvňáčků do školy s vystoupením žáků 1.-5.ročníku.

12.4. Velikonoční dílny - žáci dnešek věnovali výrobě velikonočních dekorací.

6.4. Okresní finále dívek a chlapců v aerobicu - Aerobic Master Class 2022. Všechna děvčata podala krásný výkon a moc jim děkujeme za reprezentaci školy na této sportovní akci. Do finále v 1.kategorii (7-9 let) postoupilo 5 dívek z naší školy a ve finále 2. kategorie (10-12 let) nás reprezentovaly 4 dívky.

 

 

 

Dovolujeme si uveřejnit odkaz na přehled českého jazyka nejen pro ukrajinské žáky. V 16 lekcích jsou obsaženy všechny potřebné základní fráze pro česko-ukrajinskou komunikaci:

https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/

 

1.4. Těšíme se na 22. Noc s Andersenem s přenocováním ve škole.

 

 

28.3. Vlastivědná a literární exkurze do Prahy pro 4. a 5.ročník zaměřená na poznání života a díla Josefa Lady a návštěvu Vyšehradu.

 

22.3.Projektový den "Zábavná věda pro všechny"

 

10.3. Pro všechny ročníky se uskuteční přednáška BESIP zaměřená na děti,

jakožto nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

 

8.3. Žáci 4. ročníku se zúčastní dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Litoměřicích.

 

28.2. V pondělí se konal tradiční masopustní karneval. Všichni žáci si v rámci

hodin výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili škrabošky, veselé čelenky

a kartonové postavičky z pohádek, animovaných filmů a seriálů.

Po úvodních dvou hodinách plných her a tance prošel masopustní průvod celou vesnicí. Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

25.2. Žáci 5.ročníku navštívili v rámci dne otevřených dveří pro budoucí 6. ročníky

1. ZŠ v Lovosicích. Společně s paní zástupkyní si prohlédli celou školu a absolvovali výuku anglického jazyka po boku budoucích spolužáků.

 

21.2. Těšíme se na tradiční masopustní karneval, který se uskuteční v pondělí 28.2.2022.

 

 

 

11.2. Zahájení plaveckého výcviku.

 

 

9.2. Den otevřených dveří - naši školu navštívili předškoláci. Užili si zábavné odpoledne a přesvědčili paní učitelky o tom, že jsou na školu dobře připraveni.

 

9.2. Tonda obal - přednáška o nakládání s obaly.

 

 

8.2.Okresní kolo recitační soutěže v Litoměřicích.

 

 

 

4.2. Pololetní prázdniny.

31.1. Předání výpisu z vysvědčení.

27.1. Školní kolo recitační soutěže.

 

 

21.12. Vánoční besídka s rozdáváním drobných dárečků, zpěv koled a rozbalování nových hraček a her do školní družiny.

 

 

 20.12. Proběhly vánoční dílny, děti si vyrobily krásné vánoční dekorace a dárečky pro rodiče a sourozence.

14.12. Fotografování žáků.

13.12. Žáci zhlédli divadelní představení kouzelníka Waldiniho.

 

 

6.12. Děti obdžely mikulášskou nadílku, vzhledem k epidemiologické situaci se bohužel neuskutečnila besídka.

Od 17.11. do 22.11. je z nařízení KHS Ústeckého kraje uzavřena škola.

17.11. státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

5.11. od 17:00 se konal Halloweenský večírek, děti přišly v nádherných maskách a všichni jsme si užili večer plný tance, soutěží a zábavy. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

 

 

27.10. a 29.10. Podzimní prázdniny

28.10. státní svátek - Den vzniku samostatné ČSR

25.10. absolvovali žáci 4.ročníku praktickou část dopravní výchovy na DDH v Litoměřicích.

 

 

V pátek 22.10. jsme společně oslavili Den stromů. Fotografie z projektového dne naleznete ve fotogalerii.

19.10. proběhl od 9:00 výchovný kytarový koncert.

 

 

 

 

Ve středu 13.10. reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku naši školu v přespolním běhu v Ploskovicích.

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 12.10. nás čeká přednáška o zubní hygieně:

 

 

  

6.10. Společně jsme oslavili Den zvířat. Děti si tentokrát mohly do školy přivést své zvířecí mazlíčky a nakonec jich byla plná škola. Fotky z tohoto dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

23.9. Vydali jsme se autobusem na výlet na památnou horu Říp. Společně jsme navštívili rotundu, zhlédli krátký animovaný film a zakoupili jsme si suvenýry.

22.9. V tělocvičně se konala tradiční školní Zahrada Čech s ochutnávkou ovoce a zeleniny.
 

21.9. Vlakem jsme se vypravili na výlet na vrch Radobýl, po cestě jsme sbírali přírodniny, které pak děti využily při výrobě podzimních dekorací.

 

1.9.2021 Dnes jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2021/2022. Do naší školy přibylo 6 prvňáčků, 3 chlapci a 3 dívky. Všechny děti přivítal po prázdninách zpět ve škole pan starosta a jeho zástupce.

Nejenom prvňáčkům, ale úplně všem našim žákům a žákyním, přejeme, aby se jim ve škole líbilo, získali spoustu nových poznatků a zažili hodně zábavy se svými kamarády.

 

 

 

 

 

30.6. Proběhlo  za přítomnosti zástupců obce tradiční rozloučení s žáky

5. třídy, následně pak předání vysvědčení.

 

 

24.6. Žáci obdrželi odměny za celoroční sběrové aktivity.

 

22.6. Obec zajistila pro všechny děti naší školy animační program s Asterixem a Obelixem na téma Olympijské hry.

 

 

21.6. Žáci 1. a 2. ročníku se vypravili na výlet do Opárenského údolí.

 

18.6. Na školní zahradě děti pobavilo představení Plechové pohádky.

 

17.6. Žáci 4. ročníku se v rámci programu primární prevence vydali na vrch Ovčín.

 

 

 

16.6. Žáci 4. ročníku absolvovali závěrečné zkoušky z dopravní výchovy na dopravním hřišti v Litoměřicích. Všichni žáci splnili jak test z dopravních předpisů, tak praktické jízdy a obdrželi průkaz cyklisty.

 

 

15.6. Žáci 3.- 5.ročníku se vydali vlakem na výlet. Prošli jsem si naučnou stezku Peklo, které spojuje Zahrádky a Dubici u České Lípy. Následně jsme se občerstvili na pískovně v Dubici a vyrazili vlakem z České Lípy zpět do Sulejovic.

 

14.6.2021 Celkem 22 soutěžních dvojic soutěžilo v okolí školy ve sportovní a vědomostní soutěži. Tato akce nahradila cyklistické závody, které se vzhledem k opravám komunikace v blízkosti školy, letos nemohly uskutečnit.

 

3.6.2021 Na školní zahradě jsme oslavili Den dětí. Děti zažily dopoledne plné soutěží, her a tance. 

 

7.5.2021 Děti si připravily pěkné dárečky, básničky a písničky pro maminky ke Dni matek. Letos jsme se bohužel museli vzdát besídky v kulturním sále, přesto se děti pokusily maminkám vlastnoručními výrobky a kytičkou udělat co největší radost a poděkovat jim za vše, co pro ně maminky každý den dělají.

 

 

 

30.4.2021 Naši nejmladší žáčci dnes v kostýmech oslavili Slet čarodějnic.

 

 

 

 

Ve čtvrtek 22.4.2021 jsme jako již tradičně oslavili Den Země.

Po společném povídání o tom, co pro nás naše planeta znamená, co ji trápí a jak jí můžeme pomoci, se děti přesunuly do tříd a pustily se do tvoření. Fotografie z projektového dne naleznete ve fotogalerii.

 

Ve středu 17.2.2021 se uskutečnil tradiční masopustní karneval. Všechny děti přišly v nápaditých kostýmech a užily si dopoledne plné soutěží, her a tance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3. jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pořádané DDM Rozmarýn. Celkem 5 obrázků našich žáků bylo vystaveno mezi nejlepšími díly tohoto ročníku v kině Máj. Tématem výtvarné soutěže byla "Malovaná písnička". Za odměnu se všechny děti podívaly na pohádku Willy a kouzelná planeta.

2.3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Nejlepší dva žáci z

I. kategorie (2.-3.třída) a II. kategorie (4.-5.třída) postupují do okresního kola recitační soutěže, které se uskuteční v divadle Minimax v Litoměřicích.

 

 

 

 

 

21.2. se konala přednáška o zdravé výživě. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých absolvovaly "Nakupování se Zdravou 5". Součástí programu byla také vědomostní soutěž, jejíž vítězové si odnesli věcný dar v podobě společenské hry.

20.2. nám den zpestřilo vystoupení kouzelníka Waldiniho.

18.2. jsme se vydali na návštěvu zubařské ordinace v Lovosicích. Pan zubař dětem ukázal, jak si správně čistit zuby, jaké zubní kartáčky a další pomůcky je vhodné při čištění využívat. Popovídali jsme si o tom, co zubům nejvíce škodí a dva odvážlivci z řad našich žáků si dokonce nechali zkontrolovat, zda si zuby čistí správně. Při odchodu všichni žáci obdrželi zubní kartáček, pastu a návod na čištění zubů.

13.2.2020 Navštívili jsme pohádkové divadelní představení - O Balynce, dobrém štěneti.

 

 

12.2.2020 Dnes se konal již tradiční masopustní karneval. Všechny děti přišly v pěkných a nápaditých kostýmech. Společně jsme se podívali na krátký dokument o masopustu, pracovali jsme s pracovními listy a po svačince už nás čekal tanec, soutěže a lahodné koblížky.

Prohlédněte si fotky ve fotogalerii.

 

A zase se máme na co těšit, příští středu nás čeká karneval:

 

 

 

V pondělí 3.2. proběhla v tělocvičně rytmická show, děti si zanotovaly známé melodie z filmů, poznávaly hudební nástroje a nakonec i tančily.

 

Ve středu 29.1. proběhl projektový den Recyklohraní. Tentokrát jsme se zaměřili na téma "Elektroodpad".

V sobotu 25.1. se poprvé v tomto roce turistický kroužek vypravil na výlet. Tentokrát jsme se společně vydali do botanické zahrady v Teplicích. 

 

20.12. se konala školní vánoční besídka, děti si připravily krásné dárečky pro své spolužáky a učitele. Společně jsme rozbalili také dárky, které Ježíšek přinesl do školní družiny.

 

 

18.12. V rámci vánočních dílen děti vyrobily drobné dárečky, jimiž mohou podarovat své blízké.

 

 

 

1.12. se uskutečnil 16. tradiční vánoční školní jarmark, který se i letos těšil hojné účasti maminek, tatínků, babiček, dědečků a dalších rodinných příslušníků.  Fotky z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám připomenout třídní schůzky, které se budou konat v úterý 19.11. od 16.00 hodin.

 

16.11. Turistický kroužek se vypravil tentokrát do Úštěka, kde navštívil Muzeum čertů.

 

6. a 8.11. jsme navštívili galerii v Litoměřicích

Ještě před podzimními prázdninami hodnotily děti dýně a v pátek 2.11. proběhlo slavnostní vyhlášení 6 následujících kategorií: nejmenší, největší, veselá a smutná dýně, dýně pravidelně rostlá a dýně barevně vyvedená. Nyní nás čeká vaření dýňového kompotu a na jaře opět zasejeme semínko a budeme napjatě čekat, jaká dýně nám vyroste.

 

 

 

V pátek 25.10. se žáci 4.ročníku zúčastnili praktické části výuky na dětském dopravním hřišti v Litoměřicích.

Fotografie ze všech akcí naleznete ve fotogalerii.

 

V sobotu 19.10. se turistický kroužek vydal na svůj druhý výlet. Tentokrát jsme si za cíl zvolili Národní technické muzeum v Praze. Už cesta metrem a tramvají byla pro některé děti velkým zážitkem. Samotné muzeum nás ohromilo obrovských množstvím exponátů z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Děti si prohlédly například expozice Chemie kolem nás, Technika v domácnosti, Astronomie, Doprava nebo Hutnictví a hornictví. Zbyl nám taktéž čas na oddych v herně Merkur a nákup drobných suv

© 2023 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace