Žákyně 5. ročníku se v minulém školním roce zúčastnily kreativní soutěže Pošlete vzkaz příběhem, kterou pořádá Pojišťovna VZP (PVZP). Výtvarné práce žákyň byly spolu s životními příběhy seniorů zveřejněny v knize Pošlete vzkaz příběhem. Knihu jsme nyní obdrželi spolu s čestným uznáním a drobnými dárky za účast v projektu a samozřejmě máme velkou radost. Ještě jednou děkujeme seniorům z DD Čížkovice za ochotu sdílet s námi své osudy a těšíme se na další ročník soutěže.

 

Ve středu 27.9.2023 se vybraní žáci a žákyně z 3. - 5. ročníku zúčastnili přespolního běhu v zámeckém parku v Ploskovicích. Chlapci běželi trasu dlouhou 800 metrů a děvčata trasu v délce 600 metrů. Děkujeme všem za krásné výkony a reprezentaci školy.

 

 

Ve středu 27.9.2023 se žáci 1. ročníku spolu s paní ředitelkou vydali navštívit pouť v mateřské škole. Prvňáčci si spolu se svými kamarády ze školky užili dopoledne plné her, soutěží a vzájemného povídání. Děti si také pochutnaly na výborných svátečních koláčcích. Všem dětem se pouť velmi líbila.

 


Ve středu 20.9.2023 se uskutečnil další ročník oblíbené školní akce s názvem Zahrada Čech. Děti už od pondělí přinášely do školy ovoce, zeleninu i bylinky, za což jim a samozřejmě i rodičům velmi děkujeme. Letošní ročník jsme pojali netradičně a pokusili jsme se donesené suroviny zpracovat různými způsoby. Děti s nadšením krájely, loupaly, strouhaly, mixovaly, zdobily a nakonec samozřejmě ochutnávaly.A co se podávalo? Koláče s ovocem a drobenkou, štrúdl, ovocný salát, šopský salát a smoothies rozličných chutí. 

 

 

V pátek 15.9.2023 jsme uspořádali první větší výlet tohoto školního roku. Autobusem jsme se vydali do obce Hlinná, kde funguje Discgolf Park. Téměř pro všechny byla tato hra úplnou novinkou, a tak jsme byli rádi, že nás s jejími pravidly seznámil pan Ušala, starosta obce. Všechny děti si hru s nadšením vyzkoušely a naučily se, jak správně hodit disk tak, aby skončil na co nejméně hodů v koši. Ve volných chvilkách jsme si užívali krásného počasí a opékali buřty.

 

4.9.2023 Dnes jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2023/2024. Do naší školy přibylo 10 prvňáčků, 6 chlapců a 4 dívky. Všechny děti přivítal po prázdninách zpět ve škole pan starosta a popřál jim hodně úspěchů v nové životní etapě.

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

30.6.2023 jsme slavnostně ukončili školní rok 2022/2023. Společně jsme se rozloučili s odcházejícími páťáky a popřáli jim mnoho štěstí v nové škole, do které v září nastoupí. Všem dětem přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na shledanou 4. září. 

 

29.6.2023 se uskutečnily cyklistické závody dvojic. Žáci a žákyně na kolech a koloběžkách absolvovali trasu, na které získávali body za správné odpovědi na otázky ze zdravovědy,  prvouky a dopravní výchovy. Navíc si po cestě museli zapamatovat co nejvíce z 20 obrázků, které byly rozmístěny na trase. 

 

 

27.6.2023 se konal další ročník oblíbené Hry na rodinu. Žáci a žákyně si předem zvolili své role v rodině a zaměstnání a na několik hodin se vžili do kůže dospělých. Chodili do práce, do banky, na poštu, nakupovali pro svou rodinu a ve volném čase mohli využít služeb kosmetického studia, kadeřnictví nebo si třeba zajít do restaurace. Na závěr jsme společně zhlédli video z besídky ke Dni matek.

 

 

21.6.2023 se vybrané žákyně z 3. - 5. ročníku zúčastnily tradiční poutě, kterou

pro své klienty pořádá Domov důchodců Čížkovice. Dívky vystoupily s ukázkou moderního tance

a s muzikálem Červená Karkulka. Obě představení sklidila u návštěvníků poutě velký ohlas. Ve zbytku času si děvčata mohla pohrát se zvířátky z Adélčina dvorečku. Součástí akce bylo také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma Zahradní párty. Velkou radost nám udělala hned dvě 1. místa, a to v kategorii 7 - 10 let a v kategorii 11 let a více. Ocenění si odneslo také dalších 13 malých i větších výtvarníků z naší školy.

 

 

19.6.2023 proběhl pro letošek poslední z řady barevných dnů, tentokrát den bílý. Všechny děti chválíme za jejich oblečení sladěné do bíla.

 

14.6.2023 se vybraní žáci a dokonce i jedna žákyně zúčastnili fotbalového turnaje v Lovosicích.

V pondělí 12.6.2023 jsme se vydali vlakem na výlet do Litoměřic, kde nás čekala návštěva Knihovny K. H. Máchy. Pro žáky 1. a 2. ročníku byl připraven vzdělávací program o bylinkách. Starší žáci se blíže seznámili s dílem Jiřího Žáčka, oblíbeného tvůrce poezie pro děti,  jehož básničky naši žáci s oblibou přednášejí v rámci recitační soutěže. Výlet jsme pojali také jako příjemnou procházku po historickém jádru Litoměřic a den jsme si zpestřili i drobnými nákupy.

 

V pátek 9.6.2023 jsme se vydali na tradiční mysliveckou výstavu, kterou každoročně pořádá Myslivecký spolek Sulejovice. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o myslivosti, přírodě, zvířatech a správném chování v přírodě.

1.6.2023 jsme spolu s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí. Počasí nám přálo, a tak se akce mohla konat na školní zahradě. Děti s nasazením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, ke svačině si opékaly buřty a vychutnaly si také vanilkový zmrzlinový kornout. Letošní novinkou byla soutěž v karaoke, které se shledala s velkým zájmem nejen ze strany děvčat, ale také chlapců.

V úterý 30.5.2023 jsme měli možnost setkat se spolupracovníky projektu Vzpoura úrazům. Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých a je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím besed na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

 

 

V pondělí 29.5.2023 proběhlo focení tříd a focení s kamarády. Po velké přestávce se v tělocvičně konal 1. ročník školní taneční soutěže s názvem TikTok Challenge Dance Contest. Do soutěže se přihlásilo 13 tanečnic a všechny tančily bezvadně. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a dvojic/skupin. 

 

 

V pátek 26.5.2023 se uskutečnilo námi tolik očekávané celostátní Finále Zdravé 5. Naše barvy ve finále hájil tým Zelenáčků, který postoupil se svým hráškovým krémem na základě rozhodnutí odborné poroty. Na přípravu na soutěž dostaly děti 14 dní, během kterých pilovaly svoje kuchařské dovednosti, znalosti z oblasti zdravé výživy a především pracovaly na přípravě soutěžního pokrmu – ideální svačinky pro porotce. Samotné finále se konalo v Praze, ve škole vaření Chefparade, a tak si děti mohly prohlédnout, jak to vypadá v profesionální kuchyni a také si v této kuchyni zavařit. Na všechny finalisty čekaly tři nelehké úkoly. Prvním úkolem bylo připravit zdravou a chutnou svačinku pro porotce, ve druhé části odpovídaly děti na otázky z oblasti zdravé výživy a poslední kreativní úkol spočíval ve vytvoření obrázku z ovoce a zeleniny, přičemž podmínkou bylo neplýtvat surovinami a využít také slupky, natě nebo jadérka. Zelenáčci přistupovali k soutěži velmi zodpovědně a všech úkolů se zhostili na výbornou. Pro porotce připravili carpaccio z červené řepy s rukolou a balkánských sýrem, kanapky s avokádovou pomazánkou ve dvou variantách – vegetariánské a se sušenou šunkou. Při kreativní výzvě vytvořili Anežka, Amálka a Honzík dva obrázky, rozkvetlou louku a čtyřlístek, tedy logo naší školy. K naší velké radosti Zelenáčci obsadili krásné 2. místo, patří jim velká gratulace a poděkování za jejich práci. Děkujeme také paní učitelce Sedlákové, která děti ve vaření neustále zdokonaluje a byla jim po celou dobu soutěže oporou.

 

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo rekordních 350 kuchařských týmů z celé České republiky.

 

 

 

 

Ve středu 17.5.2023 se uskutečnil další z řady barevných dnů, tentokrát se jednalo o ORANŽOVÝ DEN.  

 

V úterý 16.5.2023 jsme se vydali do Mostu na derniéru divadelního představení Mauglí. Představení zaujalo žáky svou krásnou výpravou a příběhem z indické džungle.

 

 

11.5.2023 se v odpoledních hodinách uskutečnila v sále kulturního střediska školní besídka ke Dni matek. Děti se na tuto událost pečlivě připravovaly a vystoupily s pestrým programem, kterému dominovala pěvecká, pohybová a taneční vystoupení. Nejen maminky, ale i všichni ostatní tak mohli zhlédnout muzikál Karkulka, vystoupení pěveckého a tanečního kroužku a vystoupení jednotlivých tříd. Žák 4. ročníku Petr Salač předvedl náročnou sestavu karate. Závěrečná společná písnička všech žáků dojala některé maminky k slzám. Na závěr nechyběla také kytička, přání a vlastnoručně vyrobený dárek.

 

 

Ve čtvrtek 11.5.2023 se čtyřčlenný tým složený z žáků 4. ročníku vypravil na DHH v Litoměřicích, kde reprezentoval naši školu na Dopravní soutěži mladých cyklistů. Tato soutěž je každoročně vyhlašována Ministerstvem dopravy ČR a skládá se z několika částí. V písemném testu prokazují soutěžící znalost pravidel silničního provozu, praktická část soutěže se skládá z jízdy podle pravidel, jízdy zručnosti a z poskytnutí první pomoci. Naše družstvo zúročilo nabyté vědomosti a dovednosti a vybojovalo pro naši školu krásné 3. místo. Děkujeme za přípravu na soutěž a reprezentaci školy.

 

 

V úterý 9.5.2023 vyrazili zástupci jednotlivých tříd na atletický stadion do Lovosic, kde se zúčastnili okrskových atletických závodů. Všichni žáci podali vynikající výkony a dokázali konkurovat vrstevníkům z jiných škol. Do okresního kola soutěže postoupil Dennis Plecitý a Eliška Helmichová, oba žáci 3. ročníku. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

V termínu 23.4. - 28.4.2023 se uskutečnil ozdravný pobyt v Bedřichově. Bydleli jsme v krásném penzionu UKO, užili jsme si vycházky do okolí i výlet do IQ Landie v Liberci. Zaplavali jsme si v bazénu, relaxovali ve vířivce a sauně. Ve volných chvílích jsme vyráběli náramky, malovali putovní kameny, vybarvovali a vyráběli Pokémony.  

Ve středu 19.4.2023 proběhl od 15:00 hodin zápis předškoláčků do školy. Pro všechny děti a jejich rodiče byl připraven doprovodný program v podobě muzikálu Červená Karkulka, který pro budoucí prvňáčky nacvičili vybraní žáci. Po představení následoval samotný zápis ve třídách. Všechny děti byly moc šikovné a my se na ně v září budeme velmi těšit.

V úterý 18.4.2023 se vybraní žáci zúčastnili mezigenerační kreativní soutěže s názvem Pošlete vzkaz příběhem. Naším cílem bylo seznámit se s příběhy seniorů, navázat nová přátelství a pokusit se zbořit mezigenerační propast. Proto jsme navštívili seniory v Domově důchodců Čížkovice a nechali si vyprávět jejich životní příběhy, které kreativně ztvárníme.

 

V pondělí 17.4.2023 se konal 2. z řady barevných dnů, tentokrát jsme se oblékli do zelené barvy.

 

 

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 se 4 tříčlenné týmy dětí z kroužku vaření a pečení vydaly do blízkých Lovosic, aby připravily pokrmy do celostátní soutěže Finále Zdravé 5. K vaření a pečení jsme využily školní kuchyňku Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Lovosicích. Součástí soutěže je též sdílení radosti z dobře odvedené práce, a tak naši žáci naservírovali čtyřchodové menu žákům 1. a 2. ročníku Praktické školy dvouleté. A co se podávalo? Děvčata z týmu Zmrzlinky školy upekla škvarkové placky, Zelenáčci ze 2. třídy připravili hráškový krém, tým Vařečky zabodoval rizotem z bulguru a tým Školních mňamek připravil lahodné dortíky. Všechna jídla sklidila jak u dětí, tak u pedagogů velký úspěch, a tak budeme doufat, že naše týmy uspějí i u odborné poroty Zdravé 5. Od 2.5.2023 budete naše týmy moci podpořit v rámci on-line hlasování. Předem děkujeme za vaši podporu!

 

 

Noc s Andersenem se opět moc povedla a my jsme si užili super večer v knihovně a ve škole. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

V úterý 28.3. se 1. a 2. třída vydala na výlet do knihovny v Lovosicích.  Děti se seznámily s příběhem pejska Petalíka z knihy Kouzelná baterka, nakreslily vlastního mazlíčka z PET lahve a navštívily výstavu kraslic a další velikonoční výzdoby. Výlet se dětem moc líbil a těší se na další návštěvu knihovny.

 

V pondělí 27.3. se konal první ze série barevných dnů, tentokrát v naší škole zavládla žlutá barva, která školu krásně prozářila a pěkně doladila atmosféru přicházejícího jara.

 

 

 

V pátek 24.3. se žáci 3. - 5. ročníku sešli při plnění poslední mise z preventivního programu DOBRONAUTI. Znovu jsme si připomněli, jak  můžeme pomáhat nejen ostatním, ale také sami sobě, jak naslouchat a jak hledat řešení vrstevnických konfliktů. Všichni žáci obdrželi za skvěle splněné mise na památku placku Dobronautů.

 

 

 

 

V pátek 17.3. se žáci 2.-5. ročník celostátní matematické soutěže Matematický klokan. Mladší žáci soutěžili v kategorii Cvrček, starší pak v kategorii Klokánek. Všichni žáci se velmi snažili, nejlepší řešitelé obou kategorií byli odměněni diplomem a drobnou sladkostí.

 

 

 

 

9.3. Naši školu navštívil RNDr. Viktor Holubec PhD. s pásmem působivých fyzikálních pokusů nazvaných Magická fyzika. Toto pásmo putovních pokusů připravil tým pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Připravené pokusy a experimenty zábavnou cestou upozorňují na nevšední projevy fyzikálních zákonů v našem každodenním životě a nutí děti přemýšlet o tom, jak věci kolem nás fungují. Celé pásmo mělo rychlý spád a žáci tak během hodiny viděli více než 20 experimentů, mezi jinými například ohnivé tornádo, přetlačování bublin nebo pokusy s balonky. Žáci se ochotně zapojili do diskuse a nebáli se hledat odpovědi na složité otázky. Odměnou za jejich zájem byla možnost vyzkoušet si ve zbylém čase některé pokusy.

 

 

7.3. Naši páťáci vyrazili do Lovosic, kde se na 1. ZŠ zúčastnili zábavného vyučování s názvem "Hodiny plné zážitků" pro budoucí žáky 6. tříd. Pro budoucí šesťáky byl připraven opravdu pestrý program, zároveň se seznámili s prostředím školy, do které většina z nich po letních prázdninách zamíří.

28.2. se recitátorky postupující ze školního kola recitační soutěže zúčastnily Okresní přehlídky dětských recitátorů v Litoměřicích. Přehlídka se konala již tradičně v prostorách divadla Minimax, které je součástí ZUŠ v Litoměřicích. Všechna naše děvčata podala výborné výkony. Sofie Egtberts zaujala svým osobitým přednesem a výběrem textu porotu natolik, že postoupila do krajského kola soutěže, které se uskuteční v Lounech. Děkujeme všem žákyním za perfektní reprezentaci školy a svědomitou přípravu na soutěž. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii. Níže naleznete odkaz na článek ze serveru LITOMĚŘICKO24.cz:

https://www.litomericko24.cz/2023/03/01/recitatori-pomerili-svuj-um-v-okresni-soutezi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těsně před pololetními a jarními prázdninami si všechny děti mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Po vypálení budeme společně výrobky glazovat.

V úterý 31.1.2023 dostaly děti výpis z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Pro naše prvňáčky to byla premiéra, a tak si společně

se spolužáky z druhého ročníku připili limonádou na další úspěchy ve škole.

 

 


V pondělí 30.1.2023 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Předškoláci si v doprovodu rodičů prohlédli celou školu, vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli a s robotickými pomůckami, zacvičili si v tělocvičně, nebo si pohráli v družince. Na všechny čekalo sladké pohoštění. Za odměnu si děti odnesly drobné dárečky, které jim budou návštěvu školy připomínat.

 

 

 

 

Pololetní prázdniny a jarní prázdniny

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. (17.5.2022    Č.j.: MSMT-12071/2022-1).

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Okres Litoměřice: 6.2. - 12.2.2023

 

 20.1.2023 Předškoláčci z mateřské školy si jako obvykle přišli zacvičit do naší tělocvičny. Poté je uvítala paní učitelka a navštívili učebnu prvňáčků. Na hodinu si vyzkoušeli, jak to funguje ve škole a zjistili, že se není opravdu čeho bát. 

 

19.1.2023 Žáci 3. ročníku navštívili keramickou dílnu při Speciální ZŠ v Lovosicích. Pod vedením paní učitelky Moniky vytvořili dárečky pro maminky.

6.1.2023 Děti z místní mateřské školky navštívili svoje budoucí spolužáky.

V převlečení za Tři krále dětem i vyučujícím popřáli hodně štěstí a zdraví v novém roce.

 

 

 

 

 

 

21.12. Ve středu se konala vánoční besídka s čajem, cukrovím a drobnými dárečky pro spolužáky.

20.12. V úterý děti v rámci vánočních dílen vyráběly vánoční překvapení pro své rodiče.

19.12. Do naší školy zavítaly paní lektorky z History Parku v Ledčicích. Seznámily

nás s náplní práce archeologů, ukázaly nám nejrůznější pravěké předměty denní potřeby a pomohly nám vytvořit originální pravěké nádoby a figurky z keramické hlíny.

14.12. V kostele Nejsvětější Trojice v Sulejovicích se od 17:00 uskutečnil Adventní koncert. 

6.12.2022 V úterý, den po mikulášské besídce, jsme se vypravili na předvánoční výlet na zámek do Libochovic. V rámci prohlídky jsme se dozvěděli spoustu informací o období Adventu a o vánočních tradicích a zvycích našich předků. Obdivovali jsme vánočně vyzdobený zámek a nakonec si každý ozdobil dřevěného andělíčka, který nám bude připomínat příjemně strávený den.

 

 

5.12.2022 Všechny děti naší školy navštívil Mikuláš v doprovodu čerta a anděla.

Děti se na jejich návštěvu pečlivě připravily a přivítaly je nacvičenými básničkami a písničkami. Čert si nikoho neodnesl a všechny děti dostaly balíčky plné sladkého překvapení.

 

 

1.12.2022 Žáci 3.-5.ročníku pokračovali 3. částí preventivního programu Dobronauti, tentokrát jsme se společně snažili porozumět následku špatných rad a hledali jsme řešení, jak napravovat situace, při kterých dojde k vyhrocení konfliktu mezi vrstevníky.

28.11.2022 Žáci 4. a 5 ročníku absolvovali besedu k tématu "Finanční gramotnost".

V rámci této besedy se dozvěděli důležité informace o tom, jak správně zacházet s penězi.

V neděli 27.11.2022 se konal 19. tradiční vánoční školní jarmark. Letošní ročník se těšil hojné účasti rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků dětí obou škol. Děti si pro návštěvníky připravily hudební představení, na kterém zazněly jak tradiční, tak i moderní vánoční písničky. Děti z mateřské školky zpěv doprovodily tancem. Celé vystoupení se velmi vydařilo a děti byly odměněny nejen potleskem publika, ale též drobnou sladkostí. V sále kulturního domu se poté konal vánoční jarmark, na kterém bylo možné zakoupit cukroví, oříšky, marmelády, ozdoby, svícny, věnce a mnohé další zboží s vánoční tematikou. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

 

 

23.11.2022 Všichni žáci naší školy se zúčastnili výchovného kytarového koncertu.

V rámci této akce jsme si připomněli zásady slušného chování na kulturních akcích nejen ve škole, ale i mimo ni.

16.11.2022 Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Litoměřicích.

9.11.2022 Žáci 1. a 2.ročníku navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice pasovala do řad čtenářů děti z 1. třídy. Společně s druháčky si pak zdramatizovali a zahráli pohádku "O veliké řepě". Děkujeme paní knihovnici za přípravu pěkného programu na podporu dětského čtenářství.

 

9.11.2022 Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili 15. ročníku soutěže s názvem Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů

a digitální gramotnosti. Hlavním cílem soutěže je vyzkoušet si své vědomosti a

ulovit bobříka. Ačkoliv jsme se soutěže zúčastnili poprvé, podařilo se nám ulovit

hned 4 bobříky a další 2 žákyně překonaly hranici 100 bodů, což je perfektní výsledek.

 

4.11.2022 Žáci 3.-5. ročníku pokračovali v preventivním programu Dobronauti, ve

2. části se učili, jak rozpoznat dobrou radu od špatné a jak ji použít v praxi.

3.11.2022  V pozdních odpoledních hodinách se ve škole konal Strašidelný večírek. Děti si užily tajemnou atmosféru školy, zatančily si na diskotéce, soutěžily v různých disciplínách, otestovaly svoji odvahu v temné třídě při prolézání strašidelným tunelem a nakonec se vydaly na stezku označenou světelnými kroužky. Na všechny pak čekala sladká odměna. Děkujeme všem za přípravu krásných masek.

 

3.11.2022 Plavecké závody v Litoměřicích - žáci naší školy se zúčastnili okresního kola závodu v plavání. Bára Týcová společně s Alešem Beerem předvedli skvělé výkony a přivezli krásné 2. a 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

31.10.2022 Hodnocení dýní - tradiční aktivita naší školy. Hodnotili jsme dýně,

které děti vypěstovaly ze semínek zasazených v minulém školním roce.

 

 

25.10.2022 Žáci 3.-5. ročníku absolvovali úvodní část preventivního programu Dobronauti ke zlepšení vztahů ve škole. 

21.10.2022 Den stromů jsme oslavili nejrůznějšími aktivitami. Kreativitu a zručnost  jsme prokázali při práci s přírodními materiály, zapotili jsme se u křížovky a pracovních listů, nejstarší žáci si vyzkoušeli práci ve sdíleném prostředí při tvorbě virtuální nástěnky.

 

 

18.10.2022 Dnes jsme se vypravili na přírodovědnou vycházku do okolí Trávčic. Užili jsme si pobyt v lese na čerstvém vzduchu a dokonce se nám podařilo nasbírat houby a přírodniny na projektový "Den stromů". Kromě hub jsme poznávali také stromy a připomenuli jsme si, jak se v lese chovat. Nechte se překvapit, co z přírodnin vyrobíme!

10.10.2022 Slavíme Den zvířat. Děti přivedly a přinesly do školy své domácí mazlíčky.

5.10.2022 Vybraní žáci zúčastnili přespolního běhu v Ploskovicích. Děkujeme jim

za reprezentaci školy.

 

29.9.2022 V tělocvičně se konala tradiční školní Zahrada Čech s ochutnávkou známého i exotického ovoce a zeleniny.

 

23.9.2022 Společně jsme si užili vědeckou show na téma "Plyny". Žáci 3. - 5. ročníku následně absolvovali laboratorní práce, při kterých na naučili, jak zacházet s různými kapalnými látkami, jak je odměřovat a míchat ve zkumavkách.

 

5.9.2022 Na školní zahradě se konal hudební workshop, na kterém si děti nejen zatančily, ale taktéž zahrály na různé hudební nástroje.

1.9.2022 Dnes jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2022/2023. Do naší školy přibylo 8 prvňáčků, 6 chlapců a 2 dívky. Všechny děti přivítal po prázdninách zpět ve škole pan místostarosta a popřál jim hodně úspěchů v nové životní etapě.

 

 

 

Školní rok 2021/2022

V rámci kampaně na podporu četby knih se žáci 5. ročníku zúčastnili literární soutěže na téma: Když je příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě nejvíc pobavilo. Soutěž byla pořádána organizací Rosteme s knihou, která si klade za cíl podporovat děti ve čtení. Odborná porota vyhodnotila došlé příspěvky a k naší radosti vybrala mezi 10 nejlepších prací z celé České republiky práci naší žákyně Sáry Přeučilové. Sára se v pátek 10.6. zúčastnila slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhlo na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2022. Její soutěžní text skončil na krásném děleném 4.-10.místě z celkem 198 zaslaných literárních příspěvků. Sáře k jejímu úspěchu moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

 

24.6. Každoroční cyklistické závody ve škole

23.6. Závěrečné zkoušky z dopravní výchovy pro 4. ročník na Dopravním hřišti v Litoměřicích

7.6. Preventivní program pro žáky všech ročníků na téma Nástrahy internetové sítě, Instagram, Facebook apod.

3.6. "No backpack day" - přines si své učebnice v čemkoliv jiném než ve školní aktovce - bude jich málo, pouze dle rozvrhu do 10:00 hodin, po svačině odcházíme na mysliveckou výstavu.

2.6. "Suit day" - chlapci ze sebe udělají gentlemany a slušně se oblečou (košile, motýlek, kravata)  a děvčata přijdou jako dámy (šaty, krásné účesy). Jelikož v tento den bude probíhat focení, bude se to hodit.

2.6. Závěrečné focení tříd, focení s kamarády.

1.6. "Teplákový den" a Den dětí spojený s hrou na rodinu. Dnes to bude pohodlné, takže všichni do tepláků a triček.

31.5. "Pyžamový den" - najdeš odvahu a přijdeš do školy v pyžamu, noční košili či v župánku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.5. "Den naruby" - stereotypy  v oblékání. Proč by chlapci nemohli přijít v sukních, vždyť ve Skotsku je to normální. Takže kluci do sukní a holky do kalhot. Kdo nebude mít odvahu, aspoň si oblečení oblékne naruby.

24.5. Preventivní program pro 5. ročník na téma "Vztahy v kolektivu a ve třídě, přátelství, pozitivní přístup k životu."

 

Chystáme se na školu v přírodě. Čeká nás 6 dní plných zábavy, soutěží a výletů v krásném prostředí Krušných hor.

Škola v přírodě se uskuteční v termínu 15.5. - 20.5.2022. Veškeré informace jste obdrželi do emailových schránek či vytištěné. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Žákyně 3.ročníku, Sofie Egtberts, po postupu z okresního kola recitační soutěže reprezentovala naši školu na Krajské přehlídce recitátorů Ústeckého kraje, která se konala 23.4.2022 v Městské knihovně Louny. Volbou soutěžního textu a přirozeností svého projevu opět zaujala celou odbornou porotu a ta jí za její výkon udělila 1.místo. Sofče všichni moc gratulujeme, škoda jen, že vítězové 1. kategorie (7-9 let) nepostupují do celonárodního kola.

 

28.4. Štafetový pohár smíšených družstev - 16členné smíšené družstvo našich žáků a žákyň obsadilo krásné 7.místo ve štafetovém poháru smíšených družstev. V doprovodných disciplínách zazářili žáci 3.ročníku Aleš Beer a Jiří Vodrážka, kteří obsadili sdílené 1.místo v hodu medicimbalem. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy na této sportovní akci.

 

 

 

 

 

 

29.4. Slet čarodějnic a čarodějů na školní zahradě - děti si užily dopoledne plné soutěží a her, za jejichž úspěšné splnění obdržely čarodějický diplom a sladkou odměnu. Společně jsme si opekli buřty a nezapomněli jsme ani na tradiční pálení čarodějnice. Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

 

25.4. Projektový den - Den Země - tradiční projektový den, při kterém se žáci aktivně zabývají tématy, které trápí naši Zemi. Tentokrát jsme pracovali na vytvoření lapbooku s nápady, jak naší Zemi pomoci a jak správně třídit odpady.

 

20.4. Zápis budoucích prvňáčků do školy s vystoupením žáků 1.-5.ročníku.

12.4. Velikonoční dílny - žáci dnešek věnovali výrobě velikonočních dekorací.

6.4. Okresní finále dívek a chlapců v aerobicu - Aerobic Master Class 2022. Všechna děvčata podala krásný výkon a moc jim děkujeme za reprezentaci školy na této sportovní akci. Do finále v 1.kategorii (7-9 let) postoupilo 5 dívek z naší školy a ve finále 2. kategorie (10-12 let) nás reprezentovaly 4 dívky.

 

 

 

Dovolujeme si uveřejnit odkaz na přehled českého jazyka nejen pro ukrajinské žáky. V 16 lekcích jsou obsaženy všechny potřebné základní fráze pro česko-ukrajinskou komunikaci:

https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/

 

1.4. Těšíme se na 22. Noc s Andersenem s přenocováním ve škole.

 

 

28.3. Vlastivědná a literární exkurze do Prahy pro 4. a 5.ročník zaměřená na poznání života a díla Josefa Lady a návštěvu Vyšehradu.

 

22.3.Projektový den "Zábavná věda pro všechny"

 

10.3. Pro všechny ročníky se uskuteční přednáška BESIP zaměřená na děti,

jakožto nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

 

8.3. Žáci 4. ročníku se zúčastní dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Litoměřicích.

 

28.2. V pondělí se konal tradiční masopustní karneval. Všichni žáci si v rámci

hodin výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili škrabošky, veselé čelenky

a kartonové postavičky z pohádek, animovaných filmů a seriálů.

Po úvodních dvou hodinách plných her a tance prošel masopustní průvod celou vesnicí. Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

 

25.2. Žáci 5.ročníku navštívili v rámci dne otevřených dveří pro budoucí 6. ročníky

1. ZŠ v Lovosicích. Společně s paní zástupkyní si prohlédli celou školu a absolvovali výuku anglického jazyka po boku budoucích spolužáků.

 

21.2. Těšíme se na tradiční masopustní karneval, kter

© 2023 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace