EU peníze školám

 

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001848, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.


Projekt je zaměřen na
* personální podporu MŠ – chůva pro dvouleté děti působící v mateřské škole po dobu čtyř měsíců a školní asistent působící v mateřské škole po dobu jednoho roku;

* profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na matematickou pregramotnost a specifika práce s dvouletými dětmi;

* profesní rozvoj pedagogů ZŠ – vzdělávání pedagogů zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost;

* extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

Ve školním roce 2010/2011 do února 2013 se naše škola zapojila do projektu ,,EU peníze školám". Byly vytvořeny 3 sady digitálních učebních materiálů (DUM) - jedna sada pro český jazyk, druhá sada pro matematiku a třetí pro vzdělávací oblast člověk a jeho svět ( pro prvouku, přírodovědu a vlastivědu). V případě zájmu o DUMy nás kontaktujte na uvedené adrese školy nebo telefonním čísle školy.
Z prostředků projektu byla škola vybavena 2 interaktivními tabulemi a v předmětu prvouka a český jazyk byli žáci podpořeni individualizovanými hodinami.

 

 

© 2022 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace