Zápis 2021

Informace pro rodiče k zápisu 2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad 2021

 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

    

© 2022 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace