Zápis 2021

Informace pro rodiče k zápisu 2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad 2021

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

KÓD DÍTĚTE:

 

ZŠ 01/2020 PŘIJAT/A

 

ZŠ 02/2020 PŘIJAT/A

 

ZŠ 03/2020 PŘIJAT/A

 

ZŠ 04/2020 PŘIJAT/A

 

ZŠ 05/2020 PŘIJAT/A

 

ZŠ 06/2020 PŘIJAT/A 

 

ZŠ 07/2020 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

ZŠ 08/2020 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

     Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace, Kaplířova 94, 411 11 Sulejovice.

 

V Sulejovicích, dne 7.5.2020                            Mgr. Marcela Házlová, ředitelka školy

 

© 2021 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace