AKTUALITY

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM JE

MATEŘSKÁ ŠKOLA OD PONDĚLÍ 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA!!!

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY.

 

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ SI MOHOU RODIČE VYZVEDNOUT

V BUDOVĚ MŠ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

 

PLATBA ZA ŠKOLNÉ A ZA OBĚDY PRO MŠ I ZŠ JE ODLOŽENA.

NOVÝ TERMÍN VÁM VČAS OZNÁMÍME.

 

SLEDUJTE STRÁNKY NAŠÍ ŠKOLY. DĚKUJEME.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

!!! POZOR !!!

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA DO MŠ

733 643 231

 

 

 

20. 3. 2020

Jarní focení v MŠ od 9.00h.

 

 

 

1. 4. 2020

Edukační program na zámku v Libochovicích

( Pašijový týden, Velikonoce, zvyky a tradice + dílničky )

 

 

 

Co s sebou do MŠ?

přezůvky

náhradní oblečení

pláštěnku a gumovky

zubní pastu a kartáček

pyžamo

PROSÍME, VŠE DĚTEM PODEPIŠTE

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ

 

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001848, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

 

-         personální podporu MŠ – chůva pro dvouleté děti působící v mateřské škole po dobu čtyř měsíců a školní asistent působící v mateřské škole po dobu jednoho roku;

 

-         profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na matematickou pregramotnost a specifika práce s dvouletými dětmi;

 

-         profesní rozvoj pedagogů ZŠ – vzdělávání pedagogů zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost;

 

-         extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

© 2020 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace