AKTUALITY

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace

 

Oznámení o rozhodnutí

 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla dle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Děti uvedené pod registračním číslem:

 

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12

 

Se přijímají k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Sulejovice, příspěvková organizace

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Datum zveřejnění 30. 5. 2019

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Uzavření MŠ během letních prázdnin

15. 7. - 11. 8. 2019

 

 

29. 5. 2019 - akce přesunuta kvůli nepřízni počasí

Výlet vlakem do Litoměřic na Mostnou horu. S sebou batoh, pití, pláštěnku.

Odchod z MŠ v 7.30h. Návrat ve 12.05 ke ŠJ.

 

 

Co s sebou do MŠ?

přezůvky

náhradní oblečení

pláštěnku a gumovky

zubní pastu a kartáček

pyžamo

PROSÍME, VŠE DĚTEM PODEPIŠTE

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- - -

 

 

 

 

 

 

 

ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ

 

Naše základní škola a mateřská škola společně realizují projekt s názvem ZVÍDAVÉ UČENÍ A HRANÍ,registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001848, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

 

-         personální podporu MŠ – chůva pro dvouleté děti působící v mateřské škole po dobu čtyř měsíců a školní asistent působící v mateřské škole po dobu jednoho roku;

 

-         profesní rozvoj pedagogů MŠ - vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na matematickou pregramotnost a specifika práce s dvouletými dětmi;

 

-         profesní rozvoj pedagogů ZŠ – vzdělávání pedagogů zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost;

 

-         extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem;

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

 

 

 

© 2019 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace