Zápis 2020

Instrukce k zápisu 2020.doc

Přihláška k zápisu 2020.pdf

Čestné prohlášení o očkování.doc

 

 

Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace

 

Oznámení o rozhodnutí

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla dle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Děti uvedené pod registračním číslem:

01   02   03   04   05   06   07   08

 

Se přijímají k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Sulejovice, příspěvková organizace

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Datum zveřejnění 27.5.2020

 

 

 

 

 

© 2020 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace