Historie naší školy

Díky Národní jednotě severočeské, utvořené po 1. světové válce, nám v Sulejovicích stojí naše krásná škola. Získat souhlas se stavbou školy však znamenalo zdlouhavá jednání zástupců této strany s tehdejším Ministerstvem školství a osvěty v Praze. Vybrané místo pro stavbu školy se stalo i vhodným místem pro stavbu nových rodinných domků (ve třech řadách) – vznikla tak nová kolonie.

Stavba byla započata na podzim roku 1922, s jarem pokračovaly i další práce a v červenci téhož roku byla škola hotova. Stavba byla pořízena přibližně za 250 až 350 tisíc Kč. Na průčelí budovy byl umístěn státní znak a nápis: "ŠKOLA". Škola byla postavena jako dvoutřídní, s bytem pro správce školy, úřadovnou a kabinetem. Budova byla chráněna hřištěm a ovocnou zahradou.

Do 2. světové války se zde vyučovalo česky, po okupaci v r. 1938 pouze německy a od osvobození v roce 1945 opět zase pouze česky. Tehdy se vyučovalo i náboženství podle vyznání žáků – římsko-katolické, československé jednoty evangelické a izraelské.

V historii školy byl z hlediska žáků nejsilnější ročník 1957/58 s počtem 105 žáků v celé škole, kdy se vyučovalo i na MNV (místním národním výboru). Rokem nejslabším byl rok 1991/92 s počtem 20 žáků. V roce 2005/06 s počtem 28 žáků poprvé v dějinách školy nebyl otevřen 1. ročník pro nedostatek žáků.

Od 1.1.2003 je ZŠ a MŠ příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V současné době školu navštěvují především místní žáci. Zřizovatelem je Obec Sulejovice. V lednu 2006 byla nově zvolena tříčlenná školská rada ZŠ a MŠ Sulejovice.

 

© 2024 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace