Vybavení školy

 

 MATERIÁLNÍ

 • Materiální vybavení je dostatečné – učebnice, učební texty , pomůcky a výukové SW se průběžně inovují a doplňují, podílejí se i učitelé a žáci.
 • Knihovna žákovská i učitelská pravidelně doplňována.
 • Pravidelný odběr odborných časopisů.
 • Vybavená pracovna pro žáky s  vadami řeči (LOGO).
 • Obnova žákovského nábytku, školních tabulí.
 • Dobře vybavená tělocvična, ale prostorově menšího typu.
 • Zajištění prostředků na DVPP.

 Materiální a finanční podporu zájmových kroužků zajišťuje škola.

 

 PROSTOROVÉ

      Budova ZŠ  Sulejovice se skládá ze suterénu, přízemí a I. poschodí.

 • V suterénu je umístěna šatna žáků, jedna místnost pro nářadí a ukládání sběru a jedna technická místnost s  plynovými kotli. Sestup do šaten je po schodech a je opatřen bezpečnostním zábradlím. Podlaha sklepních prostorů je pokryta dlažbou a část PVC. Mezi těmito prostory a přízemím se nachází veranda pro vstup žáků do školy, WC chlapců a místnost pro úklidové prostředky školnice.
 • V přízemí  se nachází ředitelna, sborovna, kancelář účetní, školní družina, tělocvična. V přední části je hlavní vchod do školy s typickou obloukovitou klenbou.
 • Do I. poschodí se dostaneme schodištěm chráněným z obou stran bezpečnostním zábradlím. Toto schodiště je děleno odpočívadlem v mezipatře, kde je umístěno oddělené WC zvlášť pro pedagogy a dívky. V I. poschodí jsou umístěny tři prostorné kmenové třídy, jedna třída je vedena jako počítačová učebna.Je zde také školní kabinet, ze kterého je vyvedeno dřevěné schodiště na půdu objektu.
 • Půdní prostory nejsou užívány.
 • Celá škola je obklopena velkou školní zahradou a školním hřištěm se sportovním i rekreačním vybavením, prostorově vyhovuje pro současný počet žáků i personálu.

  

TECHNICKÉ

 • Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií.
 • Počítačová síť rozvedena do učeben, přístup na internet mají všichni pracovníci i žáci školy.
 • Škola má v počítačové učebně 8 počítačů žákovských a 1 počítač učitelský, každá kmenová třída a školní družina je vybavena 1 počítačem a 1 počítač slouží pro administrativu školy.
 • Škola disponuje kvalitním kopírovacím zařízením pro pedagogické pracovníky, digitálním fotoaparátem, DVD, CD přehrávačem a interaktivními tabulemi.

 

 

 

© 2024 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace