Základní škola a Mateřská škola Sulejovice, příspěvková organizace

 

                    Oznámení o rozhodnutí 

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sulejovice, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla dle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

Děti uvedené pod registračním číslem:  

 

02  04  05  06  07  08  10  11  12  14  15 

 

se přijímají k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Sulejovice, příspěvková organizace

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená

 

Datum zveřejnění 20.5.2024 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21. 5. 2024 - ZÁVĚREČNÉ SPOLEČNÉ FOCENÍ NA ZAHRADĚ MŠ

 

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

během letních prázdnin

15. 7. - 9. 8. 2024

 

 

 

 

Co s sebou do MŠ?


- náhradní oblečení

- přezůvky (ne pantofle)

- pláštěnku a gumáky

- pyžámko

VŠE DĚTEM PODEPIŠTE, DĚKUJEME

 

 

Zvídavé učení a hraní

(ke stažení)

 

 

 

 

© 2024 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace