Základní informace

Provozní doba pro strávníky školní jídelny

11.00h. - 12.00h. děti MŠ

12.00h. - 14.30h. žáci ZŠ a zaměstnanci ZŠ

 

Cena pro žáky ZŠ

30 Kč (7-10 let)

32 Kč (11-14 let)

 

Cena pro děti  MŠ

do 6 let     11 Kč (přesnídávka)     28 Kč (oběd)     11 Kč (svačinka)

od 7 let     12 Kč (přesnídávka)     30 Kč (oběd)     12 Kč (svačinka)

 

Zaměstnanci 

40 Kč

 

Odhlášky a přihlášky

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí den předem nebo nejpozději v týž den do 6.30 hodin telefonicky na čísle 733 643 230 nebo vhodit lístek do schránky u školní jídelny.

Žáci ZŠ mají vždy obědy během prázdnin automaticky odhlášeny.

 

Platba obědů

Stravné se platí zpětně vždy po 15. dni v měsíci. Přesný den a čas je vyvěšen na nástěnce/na dveřích v MŠ, ZŠ a ŠJ. Žáci ZŠ mají vylepené lístečky s cenou oběda v notýsku.

 

Platba převodem na účet 94-3510380297/0100

Variabilní symbol 922 (pro měsíc září)

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, obědy

 

Je možné platit i hotově. Nahlašte vedoucí ŠJ.

 

Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a řídí se spotřebním košem.

 

© 2024 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace