Základní informace

Provozní doba pro strávníky školní jídelny

11.00h. - 12.00h. děti MŠ

12.00h. - 14.00h. žáci ZŠ

 

Cena pro žáky ZŠ

25 Kč (7-10 let)

27 Kč (11-14 let)

 

Cena pro děti  MŠ

do 6 let     9 Kč (přesnídávka)     23 Kč (oběd)     8 Kč (svačinka)

od 7 let     10 Kč (přesnídávka)     25 Kč (oběd)     9 Kč (svačinka)

 

Odhlášky a přihlášky

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí den předem nebo nejpozději v týž den do 6.30 hodin telefonicky na čísle 733 643 230 nebo vhodit lístek do schránky u školní jídelny.

Žáci ZŠ mají vždy obědy během prázdnin automaticky odhlášeny.

 

Platba obědů

Stravné se platí zpětně vždy po 15. dni v měsíci. Přesný den a čas je vyvěšen na nástěnce v MŠ, ZŠ a ŠJ. Žáci ZŠ mají vylepené lístečky s cenou oběda v notýsku.

Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a řídí se spotřebním košem.

 

© 2022 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace