Aktuality
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7

V pátek 15.9.2023 jsme uspořádali první větší výlet tohoto školního roku. Autobusem jsme se vydali do obce Hlinná, kde funguje Discgolf Park. Téměř pro všechny byla tato hra úplnou novinkou, a tak jsme byli rádi, že nás s jejími pravidly seznámil pan Ušala, starosta obce. Všechny děti si hru s nadšením vyzkoušely a naučily se, jak správně hodit disk tak, aby skončil na co nejméně hodů v koši. Ve volných chvilkách jsme si užívali krásného počasí a opékali buřty.

4.9.2023 Dnes jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2023/2024. Do naší školy přibylo 10 prvňáčků, 6 chlapců a 4 dívky. Všechny děti přivítal po prázdninách zpět ve škole pan starosta a popřál jim hodně úspěchů v nové životní etapě.

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

30.6.2023 jsme slavnostně ukončili školní rok 2022/2023. Společně jsme se rozloučili s odcházejícími páťáky a popřáli jim mnoho štěstí v nové škole, do které v září nastoupí. Všem dětem přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na shledanou 4. září. 

 

29.6.2023 se uskutečnily cyklistické závody dvojic. Žáci a žákyně na kolech a koloběžkách absolvovali trasu, na které získávali body za správné odpovědi na otázky ze zdravovědy,  prvouky a dopravní výchovy. Navíc si po cestě museli zapamatovat co nejvíce z 20 obrázků, které byly rozmístěny na trase. 

 

 

27.6.2023 se konal další ročník oblíbené Hry na rodinu. Žáci a žákyně si předem zvolili své role v rodině a zaměstnání a na několik hodin se vžili do kůže dospělých. Chodili do práce, do banky, na poštu, nakupovali pro svou rodinu a ve volném čase mohli využít služeb kosmetického studia, kadeřnictví nebo si třeba zajít do restaurace. Na závěr jsme společně zhlédli video z besídky ke Dni matek.

 

 

21.6.2023 se vybrané žákyně z 3. - 5. ročníku zúčastnily tradiční poutě, kterou

pro své klienty pořádá Domov důchodců Čížkovice. Dívky vystoupily s ukázkou moderního tance

a s muzikálem Červená Karkulka. Obě představení sklidila u návštěvníků poutě velký ohlas. Ve zbytku času si děvčata mohla pohrát se zvířátky z Adélčina dvorečku. Součástí akce bylo také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma Zahradní párty. Velkou radost nám udělala hned dvě 1. místa, a to v kategorii 7 - 10 let a v kategorii 11 let a více. Ocenění si odneslo také dalších 13 malých i větších výtvarníků z naší školy.

 

 

19.6.2023 proběhl pro letošek poslední z řady barevných dnů, tentokrát den bílý. Všechny děti chválíme za jejich oblečení sladěné do bíla.

 

14.6.2023 se vybraní žáci a dokonce i jedna žákyně zúčastnili fotbalového turnaje v Lovosicích.

V pondělí 12.6.2023 jsme se vydali vlakem na výlet do Litoměřic, kde nás čekala návštěva Knihovny K. H. Máchy. Pro žáky 1. a 2. ročníku byl připraven vzdělávací program o bylinkách. Starší žáci se blíže seznámili s dílem Jiřího Žáčka, oblíbeného tvůrce poezie pro děti,  jehož básničky naši žáci s oblibou přednášejí v rámci recitační soutěže. Výlet jsme pojali také jako příjemnou procházku po historickém jádru Litoměřic a den jsme si zpestřili i drobnými nákupy.

 

V pátek 9.6.2023 jsme se vydali na tradiční mysliveckou výstavu, kterou každoročně pořádá Myslivecký spolek Sulejovice. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o myslivosti, přírodě, zvířatech a správném chování v přírodě.

1.6.2023 jsme spolu s dětmi oslavili Mezinárodní den dětí. Počasí nám přálo, a tak se akce mohla konat na školní zahradě. Děti s nasazením plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, ke svačině si opékaly buřty a vychutnaly si také vanilkový zmrzlinový kornout. Letošní novinkou byla soutěž v karaoke, které se shledala s velkým zájmem nejen ze strany děvčat, ale také chlapců.

 

V úterý 30.5.2023 jsme měli možnost setkat se spolupracovníky projektu Vzpoura úrazům. Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých a je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím besed na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

 

 

V pondělí 29.5.2023 proběhlo focení tříd a focení s kamarády. Po velké přestávce se v tělocvičně konal 1. ročník školní taneční soutěže s názvem TikTok Challenge Dance Contest. Do soutěže se přihlásilo 13 tanečnic a všechny tančily bezvadně. Soutěžilo se v kategorii jednotlivců a dvojic/skupin. 

 

 

V pátek 26.5.2023 se uskutečnilo námi tolik očekávané celostátní Finále Zdravé 5. Naše barvy ve finále hájil tým Zelenáčků, který postoupil se svým hráškovým krémem na základě rozhodnutí odborné poroty. Na přípravu na soutěž dostaly děti 14 dní, během kterých pilovaly svoje kuchařské dovednosti, znalosti z oblasti zdravé výživy a především pracovaly na přípravě soutěžního pokrmu – ideální svačinky pro porotce. Samotné finále se konalo v Praze, ve škole vaření Chefparade, a tak si děti mohly prohlédnout, jak to vypadá v profesionální kuchyni a také si v této kuchyni zavařit. Na všechny finalisty čekaly tři nelehké úkoly. Prvním úkolem bylo připravit zdravou a chutnou svačinku pro porotce, ve druhé části odpovídaly děti na otázky z oblasti zdravé výživy a poslední kreativní úkol spočíval ve vytvoření obrázku z ovoce a zeleniny, přičemž podmínkou bylo neplýtvat surovinami a využít také slupky, natě nebo jadérka. Zelenáčci přistupovali k soutěži velmi zodpovědně a všech úkolů se zhostili na výbornou. Pro porotce připravili carpaccio z červené řepy s rukolou a balkánských sýrem, kanapky s avokádovou pomazánkou ve dvou variantách – vegetariánské a se sušenou šunkou. Při kreativní výzvě vytvořili Anežka, Amálka a Honzík dva obrázky, rozkvetlou louku a čtyřlístek, tedy logo naší školy. K naší velké radosti Zelenáčci obsadili krásné 2. místo, patří jim velká gratulace a poděkování za jejich práci. Děkujeme také paní učitelce Sedlákové, která děti ve vaření neustále zdokonaluje a byla jim po celou dobu soutěže oporou.

 

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo rekordních 350 kuchařských týmů z celé České republiky.

 

 

 

 

Ve středu 17.5.2023 se uskutečnil další z řady barevných dnů, tentokrát se jednalo o ORANŽOVÝ DEN.  

 

V úterý 16.5.2023 jsme se vydali do Mostu na derniéru divadelního představení Mauglí. Představení zaujalo žáky svou krásnou výpravou a příběhem z indické džungle.

 

 

11.5.2023 se v odpoledních hodinách uskutečnila v sále kulturního střediska školní besídka ke Dni matek. Děti se na tuto událost pečlivě připravovaly a vystoupily s pestrým programem, kterému dominovala pěvecká, pohybová a taneční vystoupení. Nejen maminky, ale i všichni ostatní tak mohli zhlédnout muzikál Karkulka, vystoupení pěveckého a tanečního kroužku a vystoupení jednotlivých tříd. Žák 4. ročníku Petr Salač předvedl náročnou sestavu karate. Závěrečná společná písnička všech žáků dojala některé maminky k slzám. Na závěr nechyběla také kytička, přání a vlastnoručně vyrobený dárek.

 

 

Ve čtvrtek 11.5.2023 se čtyřčlenný tým složený z žáků 4. ročníku vypravil na DHH v Litoměřicích, kde reprezentoval naši školu na Dopravní soutěži mladých cyklistů. Tato soutěž je každoročně vyhlašována Ministerstvem dopravy ČR a skládá se z několika částí. V písemném testu prokazují soutěžící znalost pravidel silničního provozu, praktická část soutěže se skládá z jízdy podle pravidel, jízdy zručnosti a z poskytnutí první pomoci. Naše družstvo zúročilo nabyté vědomosti a dovednosti a vybojovalo pro naši školu krásné 3. místo. Děkujeme za přípravu na soutěž a reprezentaci školy.

 

 

V úterý 9.5.2023 vyrazili zástupci jednotlivých tříd na atletický stadion do Lovosic, kde se zúčastnili okrskových atletických závodů. Všichni žáci podali vynikající výkony a dokázali konkurovat vrstevníkům z jiných škol. Do okresního kola soutěže postoupil Dennis Plecitý a Eliška Helmichová, oba žáci 3. ročníku. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

V termínu 23.4. - 28.4.2023 se uskutečnil ozdravný pobyt v Bedřichově. Bydleli jsme v krásném penzionu UKO, užili jsme si vycházky do okolí i výlet do IQ Landie v Liberci. Zaplavali jsme si v bazénu, relaxovali ve vířivce a sauně. Ve volných chvílích jsme vyráběli náramky, malovali putovní kameny, vybarvovali a vyráběli Pokémony.  

Ve středu 19.4.2023 proběhl od 15:00 hodin zápis předškoláčků do školy. Pro všechny děti a jejich rodiče byl připraven doprovodný program v podobě muzikálu Červená Karkulka, který pro budoucí prvňáčky nacvičili vybraní žáci. Po představení následoval samotný zápis ve třídách. Všechny děti byly moc šikovné a my se na ně v září budeme velmi těšit.

V úterý 18.4.2023 se vybraní žáci zúčastnili mezigenerační kreativní soutěže s názvem Pošlete vzkaz příběhem. Naším cílem bylo seznámit se s příběhy seniorů, navázat nová přátelství a pokusit se zbořit mezigenerační propast. Proto jsme navštívili seniory v Domově důchodců Čížkovice a nechali si vyprávět jejich životní příběhy, které kreativně ztvárníme.

 

V pondělí 17.4.2023 se konal 2. z řady barevných dnů, tentokrát jsme se oblékli do zelené barvy.

 

 

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 se 4 tříčlenné týmy dětí z kroužku vaření a pečení vydaly do blízkých Lovosic, aby připravily pokrmy do celostátní soutěže Finále Zdravé 5. K vaření a pečení jsme využily školní kuchyňku Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy v Lovosicích. Součástí soutěže je též sdílení radosti z dobře odvedené práce, a tak naši žáci naservírovali čtyřchodové menu žákům 1. a 2. ročníku Praktické školy dvouleté. A co se podávalo? Děvčata z týmu Zmrzlinky školy upekla škvarkové placky, Zelenáčci ze 2. třídy připravili hráškový krém, tým Vařečky zabodoval rizotem z bulguru a tým Školních mňamek připravil lahodné dortíky. Všechna jídla sklidila jak u dětí, tak u pedagogů velký úspěch, a tak budeme doufat, že naše týmy uspějí i u odborné poroty Zdravé 5. Od 2.5.2023 budete naše týmy moci podpořit v rámci on-line hlasování. Předem děkujeme za vaši podporu!

 

 

Noc s Andersenem se opět moc povedla a my jsme si užili super večer v knihovně a ve škole. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

© 2023 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace