Aktuality
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7

V úterý 28.3. se 1. a 2. třída vydala na výlet do knihovny v Lovosicích.  Děti se seznámily s příběhem pejska Petalíka z knihy Kouzelná baterka, nakreslily vlastního mazlíčka z PET lahve a navštívily výstavu kraslic a další velikonoční výzdoby. Výlet se dětem moc líbil a těší se na další návštěvu knihovny.

 

V pondělí 27.3. se konal první ze série barevných dnů, tentokrát v naší škole zavládla žlutá barva, která školu krásně prozářila a pěkně doladila atmosféru přicházejícího jara.

 

 

 

V pátek 24.3. se žáci 3. - 5. ročníku sešli při plnění poslední mise z preventivního programu DOBRONAUTI. Znovu jsme si připomněli, jak  můžeme pomáhat nejen ostatním, ale také sami sobě, jak naslouchat a jak hledat řešení vrstevnických konfliktů. Všichni žáci obdrželi za skvěle splněné mise na památku placku Dobronautů.

 

 

 

 

V pátek 17.3. se žáci 2.-5. ročník celostátní matematické soutěže Matematický klokan. Mladší žáci soutěžili v kategorii Cvrček, starší pak v kategorii Klokánek. Všichni žáci se velmi snažili, nejlepší řešitelé obou kategorií byli odměněni diplomem a drobnou sladkostí.

 

 

 

 

9.3. Naši školu navštívil RNDr. Viktor Holubec PhD. s pásmem působivých fyzikálních pokusů nazvaných Magická fyzika. Toto pásmo putovních pokusů připravil tým pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Připravené pokusy a experimenty zábavnou cestou upozorňují na nevšední projevy fyzikálních zákonů v našem každodenním životě a nutí děti přemýšlet o tom, jak věci kolem nás fungují. Celé pásmo mělo rychlý spád a žáci tak během hodiny viděli více než 20 experimentů, mezi jinými například ohnivé tornádo, přetlačování bublin nebo pokusy s balonky. Žáci se ochotně zapojili do diskuse a nebáli se hledat odpovědi na složité otázky. Odměnou za jejich zájem byla možnost vyzkoušet si ve zbylém čase některé pokusy.

 

 

7.3. Naši páťáci vyrazili do Lovosic, kde se na 1. ZŠ zúčastnili zábavného vyučování s názvem "Hodiny plné zážitků" pro budoucí žáky 6. tříd. Pro budoucí šesťáky byl připraven opravdu pestrý program, zároveň se seznámili s prostředím školy, do které většina z nich po letních prázdninách zamíří.

28.2. se recitátorky postupující ze školního kola recitační soutěže zúčastnily Okresní přehlídky dětských recitátorů v Litoměřicích. Přehlídka se konala již tradičně v prostorách divadla Minimax, které je součástí ZUŠ v Litoměřicích. Všechna naše děvčata podala výborné výkony. Sofie Egtberts zaujala svým osobitým přednesem a výběrem textu porotu natolik, že postoupila do krajského kola soutěže, které se uskuteční v Lounech. Děkujeme všem žákyním za perfektní reprezentaci školy a svědomitou přípravu na soutěž. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii. Níže naleznete odkaz na článek ze serveru LITOMĚŘICKO24.cz:

https://www.litomericko24.cz/2023/03/01/recitatori-pomerili-svuj-um-v-okresni-soutezi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těsně před pololetními a jarními prázdninami si všechny děti mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Po vypálení budeme společně výrobky glazovat.

V úterý 31.1.2023 dostaly děti výpis z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Pro naše prvňáčky to byla premiéra, a tak si společně

se spolužáky z druhého ročníku připili limonádou na další úspěchy ve škole.

 

 


V pondělí 30.1.2023 se konal na naší škole Den otevřených dveří. Předškoláci si v doprovodu rodičů prohlédli celou školu, vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli a s robotickými pomůckami, zacvičili si v tělocvičně, nebo si pohráli v družince. Na všechny čekalo sladké pohoštění. Za odměnu si děti odnesly drobné dárečky, které jim budou návštěvu školy připomínat.

 

 

 

 

Pololetní prázdniny a jarní prázdniny

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. (17.5.2022    Č.j.: MSMT-12071/2022-1).

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Okres Litoměřice: 6.2. - 12.2.2023

 

 20.1.2023 Předškoláčci z mateřské školy si jako obvykle přišli zacvičit do naší tělocvičny. Poté je uvítala paní učitelka a navštívili učebnu prvňáčků. Na hodinu si vyzkoušeli, jak to funguje ve škole a zjistili, že se není opravdu čeho bát. 

 

19.1.2023 Žáci 3. ročníku navštívili keramickou dílnu při Speciální ZŠ v Lovosicích. Pod vedením paní učitelky Moniky vytvořili dárečky pro maminky.

6.1.2023 Děti z místní mateřské školky navštívili svoje budoucí spolužáky.

V převlečení za Tři krále dětem i vyučujícím popřáli hodně štěstí a zdraví v novém roce.

 

 

  

 

21.12. Ve středu se konala vánoční besídka s čajem, cukrovím a drobnými dárečky pro spolužáky.

20.12. V úterý děti v rámci vánočních dílen vyráběly vánoční překvapení pro své rodiče.

19.12. Do naší školy zavítaly paní lektorky z History Parku v Ledčicích. Seznámily

nás s náplní práce archeologů, ukázaly nám nejrůznější pravěké předměty denní potřeby a pomohly nám vytvořit originální pravěké nádoby a figurky z keramické hlíny.

14.12. V kostele Nejsvětější Trojice v Sulejovicích se od 17:00 uskutečnil Adventní koncert. 

6.12.2022 V úterý, den po mikulášské besídce, jsme se vypravili na předvánoční výlet na zámek do Libochovic. V rámci prohlídky jsme se dozvěděli spoustu informací o období Adventu a o vánočních tradicích a zvycích našich předků. Obdivovali jsme vánočně vyzdobený zámek a nakonec si každý ozdobil dřevěného andělíčka, který nám bude připomínat příjemně strávený den.

 

 

5.12.2022 Všechny děti naší školy navštívil Mikuláš v doprovodu čerta a anděla.

Děti se na jejich návštěvu pečlivě připravily a přivítaly je nacvičenými básničkami a písničkami. Čert si nikoho neodnesl a všechny děti dostaly balíčky plné sladkého překvapení.

 

 

1.12.2022 Žáci 3.-5.ročníku pokračovali 3. částí preventivního programu Dobronauti, tentokrát jsme se společně snažili porozumět následku špatných rad a hledali jsme řešení, jak napravovat situace, při kterých dojde k vyhrocení konfliktu mezi vrstevníky.

28.11.2022 Žáci 4. a 5 ročníku absolvovali besedu k tématu "Finanční gramotnost".

V rámci této besedy se dozvěděli důležité informace o tom, jak správně zacházet s penězi.

V neděli 27.11.2022 se konal 19. tradiční vánoční školní jarmark. Letošní ročník se těšil hojné účasti rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků dětí obou škol. Děti si pro návštěvníky připravily hudební představení, na kterém zazněly jak tradiční, tak i moderní vánoční písničky. Děti z mateřské školky zpěv doprovodily tancem. Celé vystoupení se velmi vydařilo a děti byly odměněny nejen potleskem publika, ale též drobnou sladkostí. V sále kulturního domu se poté konal vánoční jarmark, na kterém bylo možné zakoupit cukroví, oříšky, marmelády, ozdoby, svícny, věnce a mnohé další zboží s vánoční tematikou. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

 

 

23.11.2022 Všichni žáci naší školy se zúčastnili výchovného kytarového koncertu.

V rámci této akce jsme si připomněli zásady slušného chování na kulturních akcích nejen ve škole, ale i mimo ni.

16.11.2022 Žáci 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Litoměřicích.

9.11.2022 Žáci 1. a 2.ročníku navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice pasovala do řad čtenářů děti z 1. třídy. Společně s druháčky si pak zdramatizovali a zahráli pohádku "O veliké řepě". Děkujeme paní knihovnici za přípravu pěkného programu na podporu dětského čtenářství.

 

9.11.2022 Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili 15. ročníku soutěže s názvem Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů

a digitální gramotnosti. Hlavním cílem soutěže je vyzkoušet si své vědomosti a

ulovit bobříka. Ačkoliv jsme se soutěže zúčastnili poprvé, podařilo se nám ulovit

hned 4 bobříky a další 2 žákyně překonaly hranici 100 bodů, což je perfektní výsledek.

 

4.11.2022 Žáci 3.-5. ročníku pokračovali v preventivním programu Dobronauti, ve

2. části se učili, jak rozpoznat dobrou radu od špatné a jak ji použít v praxi.

3.11.2022  V pozdních odpoledních hodinách se ve škole konal Strašidelný večírek. Děti si užily tajemnou atmosféru školy, zatančily si na diskotéce, soutěžily v různých disciplínách, otestovaly svoji odvahu v temné třídě při prolézání strašidelným tunelem a nakonec se vydaly na stezku označenou světelnými kroužky. Na všechny pak čekala sladká odměna. Děkujeme všem za přípravu krásných masek.

 

3.11.2022 Plavecké závody v Litoměřicích - žáci naší školy se zúčastnili okresního kola závodu v plavání. Bára Týcová společně s Alešem Beerem předvedli skvělé výkony a přivezli krásné 2. a 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

© 2023 - Vytvořil Tomáš Kubíček | Administrace